Boka din Green Fee + Hotell

Legal notes

Villkoren som anges nedan reglerar åtkomsten och användningen av webbadressen www.canariasgolftours.se (hädanefter WEBBPLATS) ägd av MALLORCA GOLF TOURS, S.L. (hädanefter CANARIAS GOLF TOURS) samt alla dess tillgängliga applikationer.

  1. WEBBPLATSENS sidor är optimerade för att användas med Internet Explorer och Windows. CANARIAS GOLF TOURS är inte ansvarig för de resultat som erhålls vid användning av en annan webbläsare eller ett annat operativsystem.

  2. Inom WEBBPLATSEN finns det länkar till andra webbplatser som CANARIAS GOLF TOURS inte har någon kontroll över och som vi naturligtvis inte är ansvariga för. CANARIAS GOLF TOURS varken rekommenderar eller ger några garantier för någon av dessa tredje parters webbplatser som har inkluderats för ANVÄNDARNAS skull.

  3. ANVÄNDARNA använder WEBBPLATSEN endast och uteslutande för privat och personligt bruk. ANVÄNDARNA får inte kopiera, reproducera, överföra eller på något sätt distribuera innehållet på denna WEBBPLATS eller de tjänster som kan fås via den utan skriftligt tillstånd av CANARIAS GOLF TOURS.

  4. ANVÄNDARNA får inte skapa länkar till sidor på WEBBPLATSEN utan skriftligt medgivande från CANARIAS GOLF TOURS.

  5. CANARIAS GOLF TOURS förbinder sig att med största omsorg se till att den information som visas på WEBBPLATSEN alltid är korrekt och aktuell. Men ibland kan orsaker som CANARIAS GOLF TOURS inte har någon kontroll över göra att det uppkommer något tryckfel och i sådana fall åtar sig CANARIAS GOLF TOURS att åtgärda dessa fel snarast möjligt.

  6. CANARIAS GOLF TOURS är inte direkt eller indirekt ansvarig för: - Informationen som förs in av användare, samarbetspartners och tredje part. - Överträdelse av ANVÄNDAREN när det gäller immateriella och industriella rättigheter, rättigheten till skydd av en persons ära, personlig integritet och familjens integritet och bilder av personer (fotografier), äganderätt och alla andra rättigheter som tillhör en tredje part som ett resultat av överföring, spridning, lagring, tillgänglighet, mottagning eller åtkomst av innehåll. - Länkar och hypertext som via WEBBPLATSEN låter ANVÄNDAREN få åtkomst till funktioner och tjänster som erbjuds av tredje part ägs inte eller kontrolleras av CANARIAS GOLF TOURS som inte är ansvarig för informationen som dessa innehåller och inte heller för de effekter som kan bli följden av den informationen.

  7. Hela denna WEBBPLATS innehåll: text, bilder, varumärken, grafik, logotyper, knappar, programfiler, färgkombinationer och struktur, urval, arrangemang och presentation av innehåll ägs av CANARIAS GOLF TOURS och dess reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och transformation är förbjuden. Dessutom är det förbjudet att reproducera, vidaresända, kopiera, överföra eller sända hela eller delar av informationen på dessa sidor, oavsett dess syfte och vilka medel som används för att göra det.
    CANARIAS GOLF TOURS förbehåller sig rätten att ändra, begränsa eller upphäva de villkor och regler som gäller på WEBBPLATSEN, under förutsättning att detta meddelas minst 15 dagar innan. Meddelandet ska ske genom ett popup-fönster som öppnas för att komma åt sidan, eller genom att meddela ANVÄNDAREN att det kommer att göras en ändring, begränsning eller annullering. CANARIAS GOLF TOURS förbehåller sig rätten att neka eller ta bort åtkomsten till portalen och/eller tjänsterna när som helst och utan föregående meddelande till de ANVÄNDARE som bryter mot dessa allmänna villkor.

Dessa villkor omfattas av spansk lag. Domstolarna i Palma de Mallorca är behöriga att avgöra alla tvister som uppstår i samband med dessa villkor med undantag om, i enlighet med den Kungliga förordningen 1/2007 från 16 november där den omarbetade texten av den Allmänna lagen om skydd av konsumenter och användare godkändes, motparten är konsument eller användare då det är domstolarna på konsumentens hemort som är behöriga.

ANVÄNDNING AV COOKIES

CANARIAS GOLF TOURS använder COOKIES. En "cookie" är en liten del av information som din webbläsare lagrar på din dators hårddisk. Varje gång du besöker vår WEBBPLATS kommer vår server att känna igen denna "cookie" och ger oss information om ditt senaste besök så att vi får större möjlighet att bättre kunna hjälpa dig. De flesta webbläsare accepterar användandet av "cookies" automatiskt, men ofta kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte gör det.